Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala

Anna Meeuwisse

Professor

Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala

Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

Författare

 • Gabriella Scaramuzzino
 • Anna Meeuwisse

Summary, in Swedish

Socialarbetare har under senare decennier ofta beskrivits som ”lojala, lydiga och tysta” men det finns skäl att nyansera den bilden. Bortsett från att socialarbetare organiserar sig kollektivt genom främst tre fackförbund har det skapats nätverk som fungerar som en kollektiv röst för socialarbetare som är aktiva på sociala medier. Denna artikel handlar om vilka frågor dessa nätverk driver, vilka funktioner nätverken fyller och hur de förhåller sig till de etablerade fackförbunden. Artikeln baseras på en netnografisk studie med observationer på sociala medier och intervjuer med representanter för tre nätverk. Begreppen sorti, protest och lojalitet används för att förstå de strategier socialarbetare använder för att hantera sin arbetssituation och främst valet att protestera genom olika nätverk. Studien visar att fackförbunden inte anses vara tillräckligt starka röstbärare. Nätverken använder sociala medier för att bryta den tystnadskultur som de anser råder inom socialt arbete och för att få en förändrad personalpolitik, socialpolitik och migrationspolitik. De kan därmed också sägas agera som välfärdens väktare.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Publiceringsår

2019-01-30

Språk

Svenska

Sidor

4-17

Publikation/Tidskrift/Serie

Socionomens forskningssupplement

Volym

45

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Akademikerförbundet SSR

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • protest
 • socialarbetare
 • Sociala medier
 • tystnadskultur
 • arbetsvillkor
 • välfärd
 • facket
 • nätaktivism
 • personalomsättning

Status

Published

Projekt

 • Internets transformativa potential: Nya villkor för fackföreningars organisering

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0283-1929