Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

2002 års män och kvinnor : medborgare rapporterar om hemlöshet

Redaktör:
  • Jan Magnusson
  • Anna Meeuwisse
  • Hans Swärd
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Meddelanden från Socialhögskolan
Volym: 2003:3
Nummer: 3
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Socialhögskolan, Lunds universitet

Abstract english

In 2002 a group of men and women, coming from different professions

but sharing an interest in social issues, joined together in a Citizens' Study

(medborgarundersökning) in the Swedish city of Malmö. They were

inspired by a classic Swedish citizens' study "Men of 1912" (1912 års

män) which was a clandestine field study of the deplorable conditions in

Stockholm's hostels in 1912. This book is a compilation of the various

reports written by the men and women of 2002. Over a period of several

months they visited different places in Malmö where homeless people

live and spend their lives. The reports provide us with different images of

homelessness, from tent camps, hideouts in public parks, cheap hotels

and shelters to overpopulated apartment buildings in the suburbs. It

accounts for the City Council's expensive policy of solving the problems

through putting up homeless in hotel rooms on a long-term basis.

Striking in the reports is the frustration of the men and women of 2002

when they are confronted with access problems to shelters, and with the

demeaning and contemptuous treatment of homeless people. As a

method for social research the citizen's study does not have the

theoretical and methodological consistency of the scientific study.

However, it oversteps social borders and promotes social integration in a

way that scientific studies were never able to do. The men and women of

2002 were drawn into the process, and formed private social

relationships with homeless people and their places. Apart from the

reports of the men and women of 2002, the book also includes a re-print

of the edited version of the report of the men of 1912 published in Social

Tidskrift 1913.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • ISSN: 0282-6143
Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala
E-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 31 57

28

Vicedekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten

+46 46 222 31 57

35

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg