Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

"Statlig kunskapsstyrning" - en exkluderingsprocess

Författare:
  • Anna Meeuwisse
  • Katarina Jacobsson
  • Rosmari Eliasson-Lappalainen
Redaktör:
  • Björn Andersson
  • Frida Petersson
  • Anette Skårner
Publiceringsår: 2017-03
Språk: Svenska
Sidor: 107-134
Publikation/Tidskrift/Serie: Den motspänstiga akademikern : Festskrift till Ingrid Sahlin
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Égalité

Keywords

  • Sociology

Other

Published
  • ISBN: 978-91-981317-8-9
Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala
E-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 31 57

28

Vicedekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten

+46 46 222 31 57

35

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg