Default user image.

Anneli Nielsen

Internationell koordinator | VFU-koordinator

Publikationer

Displaying of publications. Sorted by year, then title.

Den verksamhetsförlagda ubildningen bygger på ett samarbete mellan framtida arbetsgivare och utbildningen. Erfarenhetsutbyte är viktigt!