Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

10 miljoner till forskning om hållbar välfärd

Forskningsprojektet "Den nya urbana utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna" har fått 9 913 167 kronor av Forskningsrådet Formas. Projektets övergripande syfte är att analysera modeller för hållbar välfärd på urban nivå och de konflikter och synergier sådana modeller kan ge upphov till.

Projektet som leds av professor Håkan Johansson vid Socialhögskolan kommer undersöka samspelet mellan samhällsstyrning för social integration och för ekologisk hållbarhet i urbana miljöer. Exempelvis:

  • I vilken utsträckning går det att skönja integrerade eko-sociala policyinsatser i svenska storstäder?
  • Vilka strategier för urban hållbar välfärd utvecklas bland olika samhällsaktörer?
  • Vilka idéer, uppfattningar och visioner om en urban hållbar välfärd ger medborgare uttryck för?
  • Vilka faktorer hindrar eller möjliggör uppkomsten av modeller för urban hållbar välfärd. Är det till exempel strukturella och kulturella faktorer, lokala prioriteringar eller makt- och aktörsrelationer?

Frågorna kommer att besvaras genom att jämföra de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med varandra. Städerna utmärker sig i internationella jämförelser för både sina avancerade välfärdssystem och progressiva miljöpolitik.

I projektet deltar även professor Max Koch vid Socialhögskolan och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för Miljö- och energisystem. Projektet kommer också ha ett nära samarbete med lokala intressentgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Senaste artiklar

2018-03-23
Palmecitat och en praktiker som intervjuar sig själv
Palmecitat och en praktiker som intervjuar sig själv
2018-03-21
”Äldrefältet kan lära sig av rättighetstänkandet i handikappolitiken”
”Äldrefältet kan lära sig av rättighetstänkandet i handikappolitiken”
2018-03-18
FORSA-priset till Hans Swärd
FORSA-priset till Hans Swärd
2018-03-16
Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser postdocs
Samhällsvetenskapliga fakulteten utlyser postdocs
2018-03-14
Nytt samverkanstema om boendefrågor för äldre
Nytt samverkanstema om boendefrågor för äldre

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg