Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Call for papers: Socialt arbete och psykiska problem

Socialvetenskaplig tidskrift 3/4 2018 har temat Socialt arbete och psykiska problem. Numret ska presentera forskning om den praktik och de kunskaper som utvecklats i samband med det sociala arbetets nya roll på det psykiatriska fältet. Artiklar som undersöker begrepp, politik, praktik och de institutionella förhållandena inom detta fält välkomnas. Sista datum för artiklar är 15 maj 2018.

Bakgrund

För drygt 20 år sedan genomfördes Psykiatrireformen. Kommunernas uppdrag i förhållande till människor med psykiska problem förtydligades i lag. Ekonomiska medel, verksamheter, personal och brukare överfördes från landsting till kommun. Staten satsade extra stimulansmedel för att bidra till en avinstitutionaliseringsprocess. Statliga medel har fortsatt att skjutas till: ”Kanonpengarna”, ”Miltonpengarna” och nu senast ”PRIO-medlen”.

Psykiatrireformen var ett led i att försöka normalisera brukarnas livsvillkor och rättsliga status. Den blev även inledningen till förändringar inom både socialt arbete och den biomedicinska psykiatrin. Idag kan en rad motsättningar noteras: mellan betoningen av brukarinflytande och individualiserade insatser i förhållande till riktlinjestyrda och standardiserade insatser och betoning av lika vård; mellan brukarinflytande och möjligheter till tvångsvård i öppna vårdformer; mellan den biomedicinska psykiatrins ideologiska dominans och det sociala arbetets praktik.

Socialvetenskaplig tidskrifts temanummer om socialt arbete och psykiska problem avser att presentera forskning om den praktik och de kunskaper som utvecklats i samband med det sociala arbetets nya roll på det psykiatriska fältet.

Call for papers

Vi välkomnar artiklar som undersöker begrepp, politik, praktik och de institutionella förhållandena på detta fält.

Vi önskar artiklar till detta temanummer senast den 15 maj 2018. Gästredaktörer och kontaktpersoner för detta nummer är Alain Topor (alain [dot] topor [at] socarb [dot] su [dot] se), Anne Denhov (anne [dot] denhov [at] socarb [dot] su [dot] se) och Per Bülow (per [dot] bulow [at] rjl [dot] se). Ta gärna kontakt om du funderar på att skriva ett bidrag.

De artiklar som skickas in kommer att genomgå sedvanlig anonym lektörsbedömning. Alla accepterade artiklar kommer att publiceras i Socialvetenskaplig tidskrift. Om antalet accepterade artiklar är er än vad som ryms i temanumret kommer publicering av vissa artiklar att ske i senare nummer.

Manus skickas till korresponderande redaktör Torbjörn Hjort (torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se) enligt anvisningar som gäller för tidskriften.

 

Senaste nyheter

2018-12-10

Studenter vinner Socionom-SM 2018

Studenter vinner Socionom-SM 2018
2018-11-26

Äldreomsorgens problem kan hänga ihop med dagens finansieringsmodell

Äldreomsorgens problem kan hänga ihop med dagens finansieringsmodell
2018-11-07

Avhandling analyserar arbetslöshetsersättningens olika pelare

Avhandling analyserar arbetslöshetsersättningens olika pelare

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg