Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Call for papers: Socialvetenskaplig tidskrifts temanummer om migration

Från januari 2015 finns redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift vid Socialhögskolan i Lund. Nu planerar redaktionen ett temanummer om migration.
Socialvetenskaplig tidskrift

Frågor om migration och medborgarskap står högt på den politiska dagordningen. Inte sedan det andra världskriget har så många människor tagit sin tillflykt till säkrare områden, runt om i Europa. Det gäller också för Sverige. I takt med att olika grupper migranter och flyktingar har sökt sig till Sverige, har också forskningen om deras villkor och erfarenheter, men också statens, kommunernas och det civila samhällets insatser ökat i omfattning. Det är vår ambition att i detta temanummer samla aktuell forskning om denna utveckling.

Temanumret avser att belysa temat migration i bred bemärkelse. Vi välkomna därför artiklar inom alla områden som berör temat, från olika teoretiska och metodologiska perspektiv och ansatser. Artiklarna kan handla om kontinuitet och förändring i migrations- och asylpolitiken; migranters och/eller flyktingars egna erfarenheter och villkor; statens, kommunernas och/eller det civila samhällets samt sociala rörelsers respons och bemötande, vardags- och/eller institutionellt artikulerad rasism, samt exkluderings- och inkluderingsprocesser med tonvikt på klass, kön, sexualitet och etnicitet. Även artiklar som belyser migrationsprocesser ur ett historiskt eller globalt perspektiv är av intresse. Vi välkomnar också mer generella artiklar som beaktar nyvunna teoretiska insikter och utmaningar inom området.

Deadline till detta temanummer är 1 maj 2016. Gästredaktörer och kontaktpersoner för temanumret är Åsa Lundqvist (Asa [dot] Lundqvist [at] soc [dot] lu [dot] se) och Diana Mulinari (Diana [dot] Mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se).

De artiklar som skickats in kommer att genomgå sedvanlig anonym lektörsgranskning. Alla accepterade artiklar kommer att publiceras i Socialvetenskaplig tidskrift. Om antalet accepterade artiklar är fler än vad som ryms i temanumret kommer publicering av vissa artiklar ske i senare nummer.

Manus skickas till den korresponderande redaktören Torbjörn Hjort (torbjorn [dot] hjort [at] soch [dot] lu [dot] se) enligt de anvisningar som gäller för tidskriften.
 

 

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg