Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föreningsaktiviteter ger guldkant för nyanlända

Anders Jönson och Roberto Sacarmuzzino har färdigställt en utvärdering av NAD-aktiviteters betydelse för deltagares etablering och integration. NAD är en etableringsinsats som utvecklar och förmedlar aktiviteter som en del av den etableringsplan som Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med nyanlända. Grunden för alla aktiviteter är frivilligheten, det vill säga att deltagaren själv vill ha denna aktivitet i sin plan.

Resultaten visar att NAD skapar förutsättningar för att nyanländas föreningsengagemang kan bidra till att deras språkkunskaper, sociala nätverk och hälsa stärks. Och enligt deltagarna som intervjuats har aktiviteterna haft en stor betydelse för deras integration i landet.

Arbete inte det enda värdet

Resultaten visar också att informanterna ser sin integration som bestående av mer än bara arbete. Sysselsättning är en viktig del, men vad som kännetecknar erfarenheterna i rapporten är hur NAD-aktiviteterna har uppskattats just för att de tillfört något som bidragit till en ”social” integration. Deltagarna beskrev aktiviteterna som en guldkant i tillvaron. Att få ta del av en aktivitet som låg i linje med deras egna intressen verkar vara något som alla deltagare uppskattade och som särskilde NAD-aktiviteten från övriga etableringsinsatser. Detta pekar på betydelsen av en bra matchning mellan potentiella deltagare och aktiviteter.

Roberto Scaramuzzino och Anders Jönson föreläserRelationsskapande

De relationer deltagarna har skapat med ledarna och föreningarna inom ramen för NAD-aktiviteten verkar också ha haft en stor betydelse för deras trivsel i landet och syn på samhället. Även här sätts dessa relationer i kontrast med de som uppstår i samband med andra aktiviteter inom etableringsprogrammet. Relationerna som uppstår i NAD verkar kunna nå ett djupare plan och därför kunna kvarstå även när aktiviteten är slut men också kunna få ett värde som går utöver själva aktiviteten och kunna fylla fler behov hos den nyanlände, såsom råd och stöd, socialitet och vänskap.

 

Mer information om studien:

Läs hela utvärderingen här

NAD står för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Nätverket Idéburen sektor Skåne, en regional intresseorganisation för civilsamhället i Skåne.

Syftet med utvärderingen var att undersöka på vilket sätt NAD-aktiviteter skapar möjlighet för integration och etablering av nyanlända. Därför riktar sig studien till tidigare deltagare som på olika sätt har haft en positiv upplevelse av NAD-aktiviteterna. Studien genomförswa under våren 2018 genom nio retrospektiva intervjuer med deltagare som avslutade sin aktivitet senast under hösten 2017.

Kontakt:

roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se
anders [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Nyheter

2018-06-21
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
2018-06-20
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
2018-06-19
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
2018-06-18
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
2018-06-15
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg