Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskare i SvD: Yrkesutbildningar nedvärderas

Inom utbildningspolitiken har yrkesutbildningarna nedvärderats till en utbildningsväg för omotiverade elever eller de som inte har begåvning för ”skolbänkspedagogik”. Därför måste synen på yrkesutbildningarna förändras, skriver universitetslektor Alexandru Panican vid Socialhögskolan och Tommy Hellström egenföretagare och ordförande för Euroskills 2016 i Göteborg i ett debattinlägg i Svd Näringsliv.
Alexandru Panican

Panican och Hellström skriver i debattinlägget att det är problematiskt att attraktionskraften för utbildningsformen fortfarande är för låg för att elever ska välja utbildningsvägen i gymnasiet. De menar att orsaken till detta ligger i hur yrkesutbildningarna tillskrivs i politiken:

– I den svenska utbildningspolitiken har yrkes­utbildningen successivt kommit att nedvärderas till en utbildningsväg för elever som inte är motiverade eller har begåvning för ”skolbänks­pedagogik”. Teoretiska utbildningar har under en lång följd av år tillskrivits ett högre värde jämfört med yrkesinriktade gymnasiala utbild­ningar. Yrkesutbildningarna har därför kommit att uppfattas som en sekunda utbildningsväg som låser individen till en viss nisch på arbetsmarknaden.

Panican och Hellström är i debattinlägget även kritiska till hur yrkesutbildningarna används för att tillgodose kortsiktiga behov på arbetsmarknaden.

– I perioder av hög ungdomsarbetslöshet har initiativ tagits för att kortsiktigt styra in yrkesutbildningen på bristyrken för att på så sätt tillgodose arbets­livets kortsiktiga kompetensbehov. Denna arbetsmarknadspolitiska aspekt har förstärkt uppfattningen om inlåsning och begränsade karriär­möjligheter.

De begränsade karriärmöjligheterna har enligt Panican och Helström lett till att yrkesutbildningarna fått dålig status i skolvärden:

– I flera studier visas att olika företrädare inom skolan har en nedvärderande syn på yrkesutbildning relativt teoretisk utbildning. Även bland gymnasieelever finns en uppfattning att elever i yrkesutbildning är mindre begåvade och mindre motiverade. ”Duktiga” elever rekommenderas att prioritera en teoretisk utbildningsväg.

Därför efterlyser Panican och Hellström att utbildningspolitikerna förändrar sin syn på yrkesutbildningarna. De menar att om attraktionskraften ska kunna förbättras så måste det grundläggande synsättet på yrkesutbildningarnas syfte, behov och förutsättningar ändras:

– Skall den svenska yrkesutbildningens attraktionskraft öka är det avhängigt ett uthålligt arbete över många år. Det handlar inte minst om att det grund­läggande utbildningspolitiska perspektivet måste ändras.

De skriver också:

– Yrkesutbildningar måste handla såväl om det fria kunskapssökandet som om det livslånga lärandet samt om förmågan att tillgodogöra sig komplexa yrkesfärdigheter. Teoretiska respektive yrkesutbildningar måste betraktas som likvärdiga utbildningsformer och som vänder sig till elever med olika fallen­heter, intressen och begåvningar.

Läs hela artikeln här.

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg