Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fysisk aktivitet som behandling utformas efter kön och ålder visar ny rapport

Lektorerna Tina Mattsson och David Hoff från Socialhögskolan och Daniel Nilsson Ranta från Mittuniversitetet har skrivit rapporten "Möjlighet för män, svårighet för kvinnor: Fysisk aktivitet i miljöterapeutisk institutionsvård". Rapporten är en kvalitativ studie om hur fysisk aktivitet används som behandlingsinslag på tre institutioner som bedriver missbruksvård.
Research Reports in Social Work

Vad har ni undersökt?
– Vi har undersökt hur fysisk aktivitet används som behandlingsinslag på tre institutioner som bedriver missbruksvård. I rapporten analyserar vi hur personalen motiverar inslagen i förhållande till den miljöterapeutiskt grundade behandlingen och hur inslagen beskrivs och utformas på olika sätt på institutioner som tar emot olika klientgrupper; kvinnor, män samt äldre män (och till viss del äldre kvinnor), säger Tina Mattsson.

Vad är bakgrunden till er rapport?
– Fysisk aktivitet är ett vanligt inslag i olika former av institutionsvård men få har intresserat sig för varför inslaget finns och hur det används. Att ta sig an kroppen som en del i det sociala arbetets behandlingsprojekt har en mycket lång historia och kan länkas samman med välfärdsstatens utveckling och det svenska folkhemsprojektets idé om att sunda kroppar skapar ett sunt samhälle. I vårt projekt undersöker vi hur betydelsefull den fysiska aktiviteten är i socialt behandlingsarbete. Och detta i ett samhälle som idag präglas alltmer av en hälso- och kroppskultur där fysisk aktivitet ses som centralt för välbefinnande och hälsa, säger Tina Mattsson.

Vad är den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien?
– Den viktigaste slutsatsen i projektet är att inslagen av fysisk aktivitet utformas i relation till föreställningar om kön och ålder. Medan fysisk aktivitet tenderar att beskrivas av personalen som viktigt och oproblematiskt för unga män beskriver de inslagen som mer problematiska för kvinnor och äldre män. I förhållande till dessa grupper är inslagen anpassningsbara, mindre ofta förekommande och beskrivs inte som så ”viktiga” som de görs för yngre män, säger Tina Mattsson.

Kommer ni jobba vidare med materialet?
– Rapporten utgör en delrapportering av ett större projekt som heter Fysisk aktivitet och behandlingsarbete – en kvalitativ studie av användning och upplevelser av fysisk aktivitet i institutionsvård och som finansierats av FAD (numera FORTE). Vi arbetar därför vidare med materialet och kommer bland annat publicera ytterligare en rapport som handlar om klienternas upplevelser av inslaget. Projektet omfattar också ett annat delprojekt som belyser hur inslagen av fysisk aktivitet utvecklats inom institutionsvården under 1900-talet, även här är fler rapporter att vänta, säger Tina Mattsson.

Här hittas rapporten i sin helhet.

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg