Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny rapport visar på dopningens båda sidor hos brukare / missbrukare

David Hoff, lektor i socialt arbete, har skrivit rapporten "Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS-användning på gym". Rapporten är en kvalitativ intervjustudie av personer som använt anabola androgena steroider (AAS) eller andra dopningsmedel.
Dopningens olika ansikten. En kvalitativ studie av AAS- användning på gym.

Vad har du undersökt?
– I studien undersöks bruket i relation till positiva effekter samt negativa konsekvenser i form av aggressivitet och våld, blandmissbruk, beroende, kriminalitet och depression. Informanternas berättelser analyseras även i relation till revansch (för mobbning och kränkningar) och i relation medikaliseringen av samhället, säger David Hoff.

Vad är bakgrunden till rapporten?
– Studien har initierats av organisationen PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), som är ett nationellt nätverk som arbetar förebyggande mot användning av dopningspreparat framförallt i gymmiljöer. Bakgrunden till initiativet är det begränsade kunskapsläget om dopningsbruk utanför tävlingsidrotten. Folkhälsomyndigheten har finansierat studien, säger David Hoff.

Vad är den viktigaste slutsatsen?
– De viktigaste slutsatserna är att bruk av AAS hade starka positiva effekter i relation till intensiv träning enligt informanterna – upplevelse av extrem styrka (”pump”). Men det rapporterades också ett flertal negativa effekter som drabbat några informanter i studien – narkotika- och alkoholmissbruk, kriminalitet och skador/sjukdomar. Dock är skillnaderna mellan informanterna påtaglig; flera upplevde få negativa konsekvenser och levde ordnade liv. Det som var intressant var den drivkraft av revanschlusta på grund av mobbning och kränkningar i skola och uppväxtmiljö som flera av informanterna gav uttryck för, som bakgrund till kroppsbyggande och AAS-bruk, säger David Hoff.

– Teoretiskt diskuteras den ”medikaliserade individen” som en pendang till det medikaliserade samhället. Flera av informanterna hade stor preparatkännedom och hade anammat ett ”medicinskt” tänkande där de använde olika typer av mediciner, narkotika, dopningsmedel, kosttillskott och en sträng kostregim för att styra sin kropp, sina känslor och sin identitet, säger David Hoff.

Kommer du jobba vidare med materialet?
– Nästa steg i detta projekt blir att infoga material från intervjuer som genomförts av AAS-brukare i Danmark och författa en eller ett par artiklar med mer specifika infallsvinklar på detta fenomen, säger David Hoff.

Här hittar du rapporten i sin helhet.

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg