Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Inom ett nytt projekt vid Socialhögskolan ska man undersöka, jämföra och utvärdera kommuners politik för att minska hemlösheten å ena sidan och att ta emot och hemma nyanlända invandrare å andra sidan.

Socialtjänsten ordnar boende för hemlösa barnfamiljer samt ensamstående som även har annan social problematik. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas av staten för bosättning. För många kommuner är denna situation en utmaning, då tillgången på billiga och adekvata bostäder är begränsad. Dessutom hamnar många bostadslösa utanför båda dessa kategorier.

Nu ska forskare vid Socialhögskolan titta på vilka strategier olika kommuner i Skåne har för att förebygga och avhjälpa hemlöshet bland såväl deras tidigare invånare som nyanlända migranter.

Marcus Knutagård, Ingrid Sahlin, Arne Kristiansen och Weddig Runquist har beviljats anslag från Formas för projektet "Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning".

Marcus Knutagård

- Det är mycket glädjande att vi har fått forskningsmedel för detta angelägna och aktuella projekt. Vi kommer att studera vilka strategier som skånska kommuner använder sig av för att förebygga och avhjälpa hemlöshet bland såväl redan registrerade hemlösa invånare som nyanlända migranter. Vi kommer att studera hur olika åtgärder och policies fungerar både på kort och lång sikt, säger Marcus Knutagård, projektledare.

- Det är särskilt angeläget att identifiera de strategier som bidrar till en socialt hållbar bostadspolitik.

Mer information

Projektet kommer att löpa 2018-2020

Anslag: 5,5 miljoner

Marcus Knutagård

Nyheter

2018-06-21
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
2018-06-20
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
2018-06-19
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
2018-06-18
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
2018-06-15
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg