Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Professor Jaber F. Gubrium utsedd till hedersdoktor

Socialhögskolan och Sociologiska institutionen har nominerat professor Jaber F. Gubrium till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Doktorspromotion vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Jag är mycket glad över att få denna utmärkelse. Den återspeglar inte bara betydelsen av forskningen som den bygger på, den belyser även alla viktiga bidrag från flera framstående samhällsvetenskapliga forskare i Lund och i hela Norden som har samarbetat med mig. De böcker och artiklar som kommer från forskningen om vardagliga konstruktioner av sociala problem och hur de kommer till uttryck i människobehandlande organisationer har tagits väl emot internationellt. Det vetenskapliga värdet och insikterna som mina kollegor Tove Harnett, Katarina Jacobsson och Håkan Jönson inom socialt arbete samt David Wästerfors och Malin Åkerström inom sociologi bidragit med i relation till mitt arbete har rönt stor uppskattning, säger professor Jaber F. Gubrium.

Gubriums forskning handlar om sociala identiteter, sociala institutioner och sociala problem. Han har forskat och utvecklat teorier inom fysisk rehabilitering, psykiatri, familj och familjebehandling, självhjälpsgrupper, äldreomsorg, institutionsvård för barn och ungdomar med beteendeproblem. Skriftlistan innefattar ett stort antal böcker, antologier och artiklar. De verk som behandlar metodologiska frågor har använts inom grundutbildningar, inom kurser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Gubriums forskning utmärks av en förmåga till teoretisk och metodologisk utveckling och han har bidragit till ett nytänkande om kvalitativa intervjuer som metod, om narrativ analys, narrativ etnografi och diskursanalys som forskningsansatser. Hans bidrag till de kunskapssociologiska diskussioner som pågått under många årtionden har varit internationellt betydande.

Gubrium har under många år samarbetat med forskare i de nordiska länderna och var under en månad 1997 gästprofessor vid Sociologiska institutionen. Sedan dess har han anlitats ytterligare för kortare gästforskaruppehåll, seminarier och konferenser. Dessutom har han välkomnat forskare från fakulteten som gäster till de amerikanska universitet han varit verksam vid. Dessa kontakter har resulterat i forskningssamarbeten som utmynnat i publikationer där han varit redaktör.

Gubrium kommer gästa Lund i samband med promoveringen som äger rum 2 juni 2017 och kommer då även delta i arrangemang vid Socialhögskolan.

Det går att läsa mer om Jaber F. Gubrium på hans personliga hemsida vid University of Missouri, USA.

 

Professor Jaber F. Gubrium
Professor Jaber F. Gubrium

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg