Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rapport uppmärksammar risker och sårbarheter hos socialtjänsten

I årets andra nummer av Research Reports in Social Work presenteras Sorsamodellen. Modellen sätter kommunala risk- och sårbarhetsanalyser i centrum och uppmärksammar särskilt sociala risker.
RRSW

Sorsamodellen åskådliggörs i form av en processkarta. I den illustreras processer, aktiviteter och rutiner. Den ger också illustrerande exempel hämtade från kommuner.

Sorsamodellen tar sin utgångspunkt i att socialtjänstens bedömningar av risker och deras eventuella konsekvenser är värdefulla bidrag i analyserna. Den erbjuder ett stöd för att säkerställa socialtjänstens delaktighet i risk- och sårbarhetsanalyser och andra aktiviteter som underbygger den kommunala krisberedskapen. Egennyttan för socialtjänsten är att den får tillfälle att utveckla den egna verksamhetens krisberedskap.

Rapporten riktar sig till de som arbetar med krisberedskap och socialtjänst, inom offentlig och privat sektor men även till den socialtjänsten samverkar med inom och utom den egna kommunen.

Carin Björngren Cuadra är socionom och docent i socialt arbete. Hennes forskning handlar om hur välfärd och säkerhet fördelas mellan människor och det sociala arbetets roll i fördelningen. För närvarande är hon engagerad i en internationell jämförande studie av socialtjänstens roll inom krisberedskapssystemet.

Hela rapporten Kunskapsunderlag för socialtjänstens delaktighet i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa) hittar du här

Senaste artiklar

2018-02-13
Stora skillnader i äldreomsorgen
Stora skillnader i äldreomsorgen
2018-02-06
Martin Bergström i tidningen Socionomkarriär
Martin Bergström i tidningen Socionomkarriär
2018-02-06
Socialhögskolan söker ny utbildningsadministratör
Socialhögskolan söker ny utbildningsadministratör
2018-01-19
Om våld i barnavårdsutredningar
Om våld i barnavårdsutredningar
2018-01-18
Problem med e-post som skickas till Microsoft-adresser
Problem med e-post som skickas till Microsoft-adresser

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg