Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Samverkan är en fråga som de berörda ständigt måste arbeta med”

Maria Nordväst i Helsingborg erbjuder rådgivning och behandling för unga som har problem med alkohol eller andra droger. Verksamheten som startades 2013 är ett samarbete mellan fyra kommuner och Region Skåne. Socialhögskolans Yvonne Johansson har utvärderat hur samverkansprocessen utvecklades under mottagningens första två år.
Titelsida: Lärande utvärdering av samverkansprocessen inom verksamheten Maria Nordväst: En integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem

Hur gjordes utvärderingen?

Den utvärderingsmodell som användes kallas lärande utvärdering, vilket innebär att man fokuserar på processen - snarare än exempelvis måluppfyllelse - med fokus på lärande och utveckling. Deltagare i utvärderingsprocessen var Maria Nordvästs styrgrupp, operativa ledningsgrupp samt medarbetarna i den praktiska verksamheten. Datainsamlingen gjordes genom fokusgruppsintervjuer och feedback- och dialogmöten. Utvärderingsprocessen avlutades med en dialogkonferens och en rapport.

Hur utföll och utvecklades samverkansprocessen under Maria Nordvästs två första år?               

Inledningsvis fanns inom medarbetargruppen ett större fokus på olikheter men efterhand kom man att lite mer på varandras kompetens. Styrgruppens och den operativa ledningsgruppens utvecklingsprocesser tycktes mer statiska, möjligen beroende på att deras arbete inleddes i ett tidigare skede än medarbetargruppens och att de hade en större distans till den praktiska verksamheten. Den externa samverkan utvidgades stegvis och gränsdragningsfrågor klargjordes.

Vilka resultat har du genom utvärderingen kommit fram till?

Styrgruppen arbetade främst utåt med att förklara, legitimera och sälja in verksamheten till fler aktörer. Den operativa ledningsgruppens fokus var att administrera och hålla ihop verksamheten. Medarbetargruppens fokus riktades inåt mot själva kärnverksamheten. Ur ett samverkansperspektiv kunde gruppernas olika fokus ses både som styrkor och hinder. Hindren kom tydligast till ytan inom medarbetargruppen eftersom det var här de praktiska frågorna skulle hanteras konkret.

Går det att dra några slutsatser från dina resultat?

De samverkanshinder som identifierades kan kopplas till såväl den externa som den interna vertikala samverkansnivån. Vissa hinder var av kommunikativ karaktär, andra bottnade i olikheter i huvudmännens administrativa system och ytterligare några handlade om att deltagarna kom från olika kunskapstraditioner. Ur samverkans- och lärandesynpunkt visade det sig att deltagarna i de tre grupperna successivt fick en ökad förståelse för varandras perspektiv.

En gemensam lärdom som deltagarna lyfte fram var att implementering och förändring kräver mycket tid. En annan lärdom som framhölls var att samverkan inte fungerar automatiskt, utan är en fråga som de som berörs ständigt måste arbeta med.

Läs hela rapporten: Lärande utvärdering av samverkansprocessen inom verksamheten Maria Nordväst: En integrerad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg