Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialhögskolan i Bostad först-samarbete med Sveriges stadsmissioner

Socialhögskolan vid Lunds universitet ingår i ett nytt samarbete med Riksföreningen Sveriges stadsmissioner, med stöd från Postkodlotteriet, ett projekt för att sprida och fördjupa kunskapen om Bostad först-metoden.
Omslag till handbok om Bostad först i Europa

Målet med det långsiktiga, nationella projektet är att sprida viktig erfarenhet och kunskap om Bostad först och förändra sättet man arbetar mot hemlöshet i hela landet.

Ett fösta steg i samarbetet har varit att översätta den europeiska handboken om Bostad först, som skrivits av den engelske hemlöshetsforskaren Nicholas Pleace. Handboken lyfter fram de grundläggande principer som är avgörande för varför modellen är så framgångsrik. Den belyser vilka stödåtgärder som är centrala, hur man kan arbeta för att anskaffa bostäder, hur modellen bäst kan utvärderas, samt hur den kan integreras som en del i en övergripande hemlöshetsstrategi.

”Behovet av en handbok på svenska om Bostad först-modellen är angeläget. Intresset för arbetssättet fortsätter att öka och det vetenskapliga stödet stärks (..)”, skriver Marcus Knutagård i inledningen till den översatta handboken.

”En förhoppning är att denna handbok ska vara användbar för professionella som arbetar med personer i hemlöshet samt beslutsfattare och forskare”.

Som ett komplement till handboken kommer en webbplats (www.bostadforst.se) att lanseras, en plattform för det kontinuerliga arbetet
 där ytterligare resurser kommer finnas tillgängliga.

För mer information:

Handboken kan laddas ner på Housing First Euorpes webbplats.

Jan Ström, jan [dot] strom [at] stadsmissionen [dot] org, 031-755 37 58

Marcus Knutagård, marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Nyheter

2018-06-21
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
2018-06-20
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
2018-06-19
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
2018-06-18
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
2018-06-15
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg