Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Storslam till forskning om makteliter inom civilsamhället

Håkan Johansson, professor i socialt arbete, får drygt 35 miljoner kronor för att leda ett projekt som handlar om eliter inom civilsamhället: "Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen". Pengarna delas ut av Riksbankens jubileumsfond.

Håkan Johansson. Foto: Patrik HekkalaVarför är det intressant att studera eliter inom civilsamhället?

– De brukar ses som folkets motpol till de ekonomiska och politiska eliterna. Nu vill vi studera personer med ledande positioner inom civilsamhället. Vi vill se vad de har för bakgrund, skolning och värderingar, samt hur de socialiseras in elitpositioner.

– Vi vill också analysera vad det är som gör att vissa kan röra sig mellan samhällets olika maktsfärer? Kan vilken tung röst som helst från civilsamhället bli minister, som exempelvis Isabella Lövin eller Alice Bah Kunkhe. Vad möjliggör att vissa ledare bjuds in till arenor som World Economic Forum i Davos och vad innebär sådana resor för de här personernas legitimitet att agera som ledare för civilsamhälles organisationer.

Tror ni att det är personer med samma bakgrund som finns representerade inom olika samhällseliter?

– Det är en sak som vi ska studera. Kommer makteliten inom civilsamhället från gräsrötterna eller har de liknande bakgrund som andra samhällseliter? Och vad händer med de gamla idealen när man rör sig mellan olika positioner i samhället?

– Samhällsvetare har i alla tider studerat de traditionella makteliterna och under de senaste åren har samhällsvetare vid Lunds universitet fått stora anslag för att studera civilsamhället. Nu vill vi föra samman de två forskningsfälten: civilsamhälles- samt elitforskningen.

Kan du ge lite exempel på organisationer inom civilsamhället som är intressanta för er forskning?

– Det kan vara stora organisationer som Greenpeace, Oxfam, Röda korset och Rädda barnen. Men det kan också vara lösa nätverk av typen Occupy Wall Street.

Vilka länder kommer att ingå i er forskning?

– Italien, Polen, Sverige och Storbritannien. Polen är särskilt intressant just nu eftersom den traditionella makteliten just nu går hårt åt civilsamhället. Vi kan också se hur nya representanter och nya organisationer håller på att växa fram i det polska samhället.

Projektet är ett av flera som fått stöd av Riksbankens jubileumsfond. Se här vilka andra projekt som fått anslag. https://rj.se/Forskningsnyheter/2017/riksbankens-jubileumsfond-delar-ut-drygt-300-miljoner-kronor-till-forskning/

Forskare i projektet

Håkan Johansson, socialt arbete

Anna Meeuwisse, socialt arbete

Malin Arvidson, socialt arbete

Roberto Scaramuzzino, socialt arbete

Anders Uhlin, statsvetenskap

Sara Kalm, statsvetenskap

Niklas Altermark, statsvetenskap

Christofer Edling, sociologi

Kerstin Jacobsson, sociologi, från Göteborgs universtet

Elzbieta Korolczuk, sociologi, från universitetet i Warsawa

Senaste nyheter

2020-10-09

Biträdande universitetslektor i socialt arbete sökes!

Biträdande universitetslektor i socialt arbete sökes!
2020-10-06

Risk för passivitet hos kyrkans diakoni

Risk för passivitet hos kyrkans diakoni
2020-08-17

Undervisningpolicy på Socialhögskolan med anledning av Covid-19

Undervisningpolicy på Socialhögskolan med anledning av Covid-19
2020-06-11

Ny kunskap om hur socialsekreterare resonerar om insatsen kontaktperson för unga

Ny kunskap om hur socialsekreterare resonerar om insatsen kontaktperson för unga
2020-05-27

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället

Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg