Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tyst kunskap är viktig visar rapport

Det är tyst kunskap och informell kompetens som är mest efterfrågade på arbetsmarknaden, menar Alexandru Panican, docent vid Socialhögskolan. Han har skrivit en rapport om validering som fått stor uppmärksamhet i Sverige.

Panican har intervjuats i flera medier om rapporten Valideringens janusansikte – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser. Rapporten är en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige. I rapporten har 20 sakkunniga från branschorganisationerna fått svara på vad det är som krävs för att en person ska anställas.

Rapporten visar att branschernas egna valideringssystem av kunskap och kompetens och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beror på systemets utformning och förankring.

En majoritet av studiedeltagarna i rapporten anser till exempel att den informella kompetensen utgör den viktigaste kompetensdelen eftersom det är den som gör individen anställningsbar. Emellertid saknas i dagsläget tydliga kriterier för att kunna validera denna. De flesta är dessutom positiva till branschöverskridande generiska kompetenser. När respondenterna utvecklar egna resonemang framkommer det även i rapporten att generella kompetenser kopplade till yrkeskvalifikationer skulle kunna vara intressanta. Framförallt då för olika yrken som hör till samma bransch, men också för yrken som hör till näraliggande branscher.

Panican menar därför att processen för att utveckla gemensamma valideringssystem måste vara ”bottom-up” och branschförankrad för att bli legitim och ge positiva effekter. Samtidigt behövs centrala initiativ för att dessa system ska åstadkomma förbättrad kompetensmatchning, ökad rörlighet och ett synliggörande av arbetssökandes – däribland nyanländas – anställningsbarhet.

Intervju i SVT: Tyst kunskap är viktigare än betyg

Forskningsrapporten har också fått stor uppmärksamhet på andra håll och presenterades i sin helhet på Almedalen den 4 jul:

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet, som finansieras av den Europeiska Sociala Fonden, av Alexandru Panican, docent vid Lunds Universitet och Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Senaste artiklar

2017-12-07
Lediga doktorandtjänster
Lediga doktorandtjänster
2017-12-05
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering
2017-11-30
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson
2017-11-30
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija
2017-11-22
Populära nätkurser tillbaka
Populära nätkurser tillbaka

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg