Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärdering av hemlöshetsarbete i Helsingborg klar

Rapporten "Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera och stötta 'the missing hero'” sammanfattar utvecklingsarbetet som skett av den bostadssociala verksamheten i Helsingborg sedan 2009.
Omslag till forskningsrapporten Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera och stötta ”the missing hero”

Rapporten är skriven av Marcus Knutagård och Arne Kristiansen och följer forskarnas engegemang i Helsingborgs arbete mot hemlöshet, särskilt utvecklingen och implementeringen av Bostad först-modellen i staden. Forskningsrapporten är även en redovisning av projekten "Att skala upp Bostad först-projektet" (2014-2016) och "Brukarmedverkan i sociala stödboenden" (2017).

Resultat

Undersökningarna pekar bland annat på att utvecklingsarbetet bidragit till olika förbättringar, exempelvis en minsking av andelen avhysta hyresgäster inom det bostadsociala programmet. Studien om brukarmedverkan visade också att tillitsfulla relationer mellan boende och socialarbete var en viktig förutsättning för samskapande processer. Det blev även tydligt hur betydelsefullt det är att förankra projektets målsättningar inte bara i ledningen och hos de boende, utan minst lika viktigt är att personalen i "frontlinjen" engegeras och blir delaktiga.

Risker med projektformen

"Ett inneboende problem med projekt är att de idéer och arbetssätt som utvecklas ofta rinner ut i sanden efter projektets slut.(...) Men våra undersökningar visar att genom att arbeta för samskapande och boendeinflytande initieras förändringsprocesser som lever vidare även utanför det initiala projektets ambition", summerar Kristiansen och Knutagård i rapporten.

Hela rapporten finns att ladda ner i Lunds universitets forskningsportal:

Nytt vin i gamla läglar : Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera och stötta ”the missing hero”. / Knutagård, Marcus; Kristiansen, Arne. Research Reports in Social Work. 2018:1, School of Social Work, Lund University

Senaste nyheter

2019-03-22

Masteruppsats blir bok om att överleva cancer

Masteruppsats blir bok om att överleva cancer
2019-03-11

Doktorand vinner ReNEW Early Career Paper Prize

Doktorand vinner ReNEW Early Career Paper Prize
2019-03-04

Bok undersöker EUs betydelse för det svenska civilsamhället

Bok undersöker EUs betydelse för det svenska civilsamhället
2019-02-18

Nya forskarskolan FYS söker 10 doktorander

Nya forskarskolan FYS söker 10 doktorander
2019-01-31

Socialhögskolan anställer flera universitetslektorer

Socialhögskolan anställer flera universitetslektorer

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg