Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärderingar vanligt i civilsamhället

I en ny rapport av Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino presenteras resultat från den första undersökningen av utvärderingspraktik inom socialt inriktade idéburna verksamheter i Sverige.
Omslag till forskningsrapporten Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017

I rapporten kartläggs i vilken omfattning civilsamhällesorganisationer med sociala och vårdande verksamheter faktiskt utvärderar sin verksamhet, hur man går tillväga, samt skälen bakom, relaterade till omvärldsfaktorer såsom uppdrag från det offentliga.

Studien visar att utvärderingspraktiken är vanligt förekommande inom det civila samhällets socialt inriktade organisationer, och att den ofta är egeninitierad och i lägre grad påtvingad.

Samband mellan finansiering och praktik

Enkätsvaren visar på samband mellan finansiering och utvärderingspraktik. Den självpåtagna redovisningspraktiken har ett samband med den finansiering som kommer från gåvogivare och medlemsavgifter. Den ålagda utvärderingspraktiken kan relateras till utförd verksamhet enligt lagstiftning såsom SoL, LSS, HSL, något som driver på utvärderingskrav. Liksom tidigare forskning visat är det organisatoriska fält verksamheten befinner sig i en faktor som påverkar utvärderingspraktiken. Förväntan från politiker och tjänstemän tycks driva på benägenheten att utvärdera.

En framträdande bild i enkätsvaren är en utvärderingspraktik som möter ett internt kunskapsbehov; detta bryter delvis mot bilden av bred tveksamhet och motstånd mot utvärderingspropåer liksom antagandet att det i huvudsak är en granskningspraktik driven av externa krav och förväntningar.

Mer information

Läs hela rapporten:

Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017

Stig Linde
Malin Arvidson
Roberto Scaramuzzino

Nyheter

2018-06-21
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
Utvärderingar vanligt i civilsamhället
2018-06-20
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?
2018-06-19
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
2018-06-18
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling
2018-06-15
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram
Ansökan öppen till SoPacts acceleratorprogram

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg