Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?

1991 beslutades en ny lag som gav kommunerna möjlighet att relativt fritt organisera sin verksamhet. Detta gav nya förutsättningar för att organisera den kommunala äldreomsorgen, men också att använda externa utförare. Vad hände med äldreomsorgen under tiden efter de olika riksdagsbesluten i början av 1990-talet?
Äldre människor i en parkmiljö

I en ny forskningsrapport har Per Gunnar Edebalk tittat på äldreomsorgens utveckling under den första perioden efter detta, 1994-2006, när Socialdemokraterna hade regeringsmakten. Edebalk skriver bland annat att man under perioden såg en generell minskning av hemtjänst och särskilda boenden.  Detta innebar ökad press på anhöriga och mer av samarbete med frivilligorganisationer. De tomrum som skapades aktualiserade i sin tur skattereduktion för hushållsnära tjänster och för ”mellanboenden”.

Under perioden uppkom också ett växande gap mellan politiska ambitioner och omsorgens realiteter. Edebalk skriver: ”[…] de som hamnar utanför äldreomsorgen blir verkligen utanför. Blomsterspråket, tillsyn, kvalitetsmätningar och utvärderingar handlar inte om uteblivna insatser.”

Läs hela rapporten här:

Den "nya äldreomsorgen": Reträtt och prövningar 1994-2006

Texten är en fortsättning på en rapport som kom förra året,: ”Den "nya äldreomsorgen" i Sverige: Om framväxten 1965-1993”.

Senaste nyheter

2018-09-21
Årets första nummer av Socialvetenskaplig tidskrift ute nu
Årets första nummer av Socialvetenskaplig tidskrift ute nu
2018-09-07
Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling
Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling
2018-09-05
Ovilja att polisanmäla kan bero mer på hegemonisk maskulinitet än rädsla för diskriminering
Ovilja att polisanmäla kan bero mer på hegemonisk maskulinitet än rädsla för diskriminering
2018-09-04
Socialhögskolan och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare
Socialhögskolan och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare
2018-09-03
Politikerna ger ett svårförståeligt vallöfte om äldreomsorgen
Politikerna ger ett svårförståeligt vallöfte om äldreomsorgen

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg