Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem

OMslag till rapporten Sbu 265-2017

Martin Bergström, docent vid Socialhögskolan, har tillsammans med andra sakkunniga kartlagt ”Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn” för Sbu (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Nu är rapporten klar.

Mellan 3 och 4 procent av alla barn i Sverige, ungefär ett i varje klass, placeras någon gång i familjehem eller på institution. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med fysisk och psykisk ohälsa än bland andra unga. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen.

Rapporten, ”Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn”är en litteraturöversikt och visar att i Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att erbjuda stödinsatser till barn eller familjehems­föräldrar under barnens placering är mindre vanligt. Personer som har växt upp i familjehem, deras föräldrar och familjehems­föräldrar efterlyser stöd till barn och familjehem under placeringen.

Martin Bergström. Foto: Patrik Hekkala
Behov av forskning

Enligt rapporten behövs det forskning som undersöker effekten av insatser inom familjehemsvård. Samtliga insatser som identifierades i litteratur­översikten bör rimligtvis kunna användas i Sverige men deras effekter behöver följas upp och utvärderas i en svensk kontext. De insatser som redan förekommer i Sverige behöver också utvärderas och undersökas vetenskapligt. Det behövs även studier som belyser kostnads­effektivitet i insatser för svenska förhållanden.

Martin Bergström är lektor och deocent vid Socialhögskolan och är med i forskargruppen Barn, familj, välfärd. Förutom undervisning arbetar han för närvarande bland annat med ett större forskningsprojekt om Multidimensional Treatment Foster Care metoden på ungdomshem.

Se en video om slutsatserna här.

Läs hela rapporten ”Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn” (2017) här.

 

Sakkunniga

  • Martin Bergström, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Marianne Cederblad, professor emerita, barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet
  • Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
  • Bo Vinnerljung, professor emeritus i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholm; seniorforskare, enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Ingegerd Wirtberg, docent, Institutionen för psykologi, Lunds universitet