Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bok om ålderism ges ut på nystartat förlag

Perspektiv på ålderism är en nyutkommen antologi där forskare belyser fenomenet ålderism. I bokens 15 kapitel sätts ålderismen i olika perspektiv – teoretiskt såväl som empiriskt – och undersöks i relation till flera olika sammanhang. Boken är den första som ges ut på det nystartade förlaget Social Work Press.

Välkommen på boksläpp!

Fredagen den 19 februari 15.00 presenterar de medverkande författarna bokens kapitel för alla intresserade. 

Plats: Online via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61787658838

Omslag. Perspektiv på ålderism.

– Boken är en kvalitetsgranskad forskarantologi, där 19 forskare bidrar med olika kapitel om ålderism. Ålderism handlar om fördomar och diskriminering utifrån ålder, säger Håkan Jönson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan och redaktör för antologin.

Inom forskning och samhällsdebatt ses ålderism vanligen som något som drabbar äldre människor. Det kan handla om negativa förväntningar och attityder, eller regler som utesluter äldre från olika sammanhang. 

– Också i den här antologin ligger fokus på äldre och åldrande, men i flera kapitel förs diskussioner som knyter ålderismen till föreställningar och åtskillnader utifrån ålder över hela livsloppet, säger Håkan Jönson som även är knuten till CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments vid Lunds universitet.

Nytt förlag vid Socialhögskolan

Boken ges ut på det nystartade open-access-förlaget Social Work Press som publicerar kvalitetsgranskade antologier inom området socialt arbete. 

– Vi startar förlaget för att öka forskares möjligheter att publicera kvalitetsgranskade texter på svenska. Inom det sociala arbetets fält finns det bara ett par tidskrifter som publicerar artiklar på svenska. Att samla texter i antologiform skapar dessutom ett sammanhang för läsaren, ungefär som tidskrifters temanummer, säger Håkan Jönson.

Allt som publiceras via Social Work Press kan laddas ner gratis. Läsaren kan själv välja att ta del av ett eller flera kapitel.

Förlaget tillhör Socialhögskolan, Lunds universitet, men välkomnar bidrag från forskare vid andra lärosäten.

Nästa planerade bok kommer att handla om organisationer, professioner och aktörer, med Stig Linde och Kerstin Svensson som redaktörer.

Perspektiv på ålderism kan laddas ner via förlagets webbsida