Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stadsbarndom: om barns erfarenheter av platser i staden

Författare:
  • Anne Harju
  • Bodil Rasmusson
Publiceringsår: 2013
Språk: Svenska
Sidor: 23-35
Publikation/Tidskrift/Serie: Barn
Nummer: 2
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Norsk senter for barneforskning

Abstract english

Artikeln presenterar två kvalitativa studier som fokuserat barns användning av och relation till platser utomhus utifrån barns perspektiv. Studierna genomfördes vid olika tidpunkter, i mitten av 1990-talet och under åren 2008–2009, med barn i ungefär samma åldrar (9–11 år), med liknande metoder och i snarlika typer av bostadsmiljöer, men i två olika svenska städer. Teoretiska utgångspunkter hämtas från barndomssociologin samt barndomsgeografins definitioner av begreppen rum och plats. Syftet är att undersöka betydelsen av platser utomhus för barn i de båda studierna utifrån frågorna: hur använder och resonerar barn om platser i sin boendemiljö, och vilka likheter och skillnader finns? Gemensam analys av centrala delar av empirin från de båda studierna visar på stor överensstämmelse mellan resultaten liksom med annan tidigare forskning. Utomhusmiljön representerar viktiga värden i barns vardagsliv, i deras meningsskapande och identitetsarbete oberoende barndomens föränderlighet och av den tidsrymd som förflutit mellan studierna.

Keywords

  • Social Work
  • platser i staden
  • barndom
  • identitetsarbete
  • meningsskapande
  • barnperspektiv

Other

Published
  • ISSN: 0800-1669
Bodil Rasmusson
E-post: bodil [dot] rasmusson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 28

+46 70 837 58 93

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg