Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elisabeth Carlstedt. Foto: Patrik Hekkala

Elisabeth Carlstedt

Universitetslektor

Elisabeth Carlstedt. Foto: Patrik Hekkala

Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

Äldreboenden till allmän beskådan : Anseendehantering i den svenska äldreomsorgens nya landskap

Författare

 • Elisabeth Carlstedt

Summary, in Swedish

Äldreboenden har traditionellt uppfattats som dystra platser. Livet på äldreboenden har skildrats i termer av isolering och passivitet, och själva platsen har beskrivits som ’dödens väntrum’. Krav på organisatorisk förbättring, ökad insyn och styrning har framförts i media och i den allmänna debatten. Under senare år har ökad marknadisering, granskning och medialisering förändrat villkoren i de svenska äldreboendenas landskap. Dessa förändringar har gjort det svårare för verksamheter att kontrollera och kultivera sin organisatoriska image, och lett till ökad organisatorisk känslighet för allmänhetens omdöme och godkännande. Denna avhandling undersöker publika skildringar av äldreboenden, och hur äldreboenden agerar och reagerar i relation till dessa för att försvara och förbättra organisatoriskt anseende. Studien besvarar följande frågor: (1) Vilka bilder av äldreboenden konstrueras genom massmedia och sociala medier? (2) Vad har marknadisering, medialisering och granskning inneburit för äldreboendens anseendehantering? (3) Hur hanterar äldreboenden anseende i relation till externa krav och beskrivningar? Analysen är baserad på 42 kvalitativa intervjuer med företrädare för äldreboenden, 338 bilder från fyra äldreboendens Instagram-konton, och 124 tidningsartiklar om en brukarundersökning på äldreboenden. I avhandlingen visas hur massmedia porträtterar äldreboenden som platser i behov av ständiga förbättringar. Äldreboendenas självpresentationer på sociala medier visar hur livet på äldreboende är normalt och vanligt, men också bättre och lyxigare än normalt. Ökad marknadisering, granskning och medialisering ställer krav på verksamheter att presentera bevis på hur de lever upp till externt formulerade krav och förväntningar för att på så sätt uppnå ett gott anseende. Företrädare för äldreboenden hanterar anseende genom att anpassa organisatoriska aktiviteter till yttre krav på olika nivåer och i olika situationer: medan giltigheten i externt formulerade krav i viss mån avfärdades, uttryckte företrädarna samtidigt att det var nödvändigt att agera i enlighet med sådana förväntningar och normer. Studien visar att de nya villkoren har medfört nya institutionella logiker för hur verksamheter hanterar anseende: verksamheter behöver konkurrera med varandra; de behöver producera tilltalande bilder och beskrivningar; och de behöver hantera den tilltänka publikens önskemål.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2020-10-22

Språk

Engelska

Issue

60

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Nursing homes
 • eldercare
 • reputation management
 • marketisation
 • audits
 • mediatization
 • neo-institutional theory
 • Äldreboende
 • äldreomsorg
 • anseendehantering
 • marknadisering
 • granskning
 • medialisering
 • nyinstitutionell teori

Status

Published

Handledare

 • Håkan Jönson
 • Tove Harnett

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1650-3872
 • ISBN: 978-91-89604-67-4

Försvarsdatum

12 november 2020

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund. Join via: https://lu-se.zoom.us/j/67063629204, Passcode: 300343

Opponent

 • Karin Lövgren (Lektor)