Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Emma Söderman. Foto: Patrik Hekkala

Emma Söderman

Universitetslektor

Emma Söderman. Foto: Patrik Hekkala

Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring

Författare

  • Margareta Popoola
  • Emma Söderman

Summary, in Swedish

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. I Sverige skattas
den romska minoriteten utgöra ungefär 40 000 personer, vilket skall
ställas i relation till världens 20 miljoner romer.
I den här publikationen # nns en utvärdering av den verksamhet som
bedrivits av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) under
2009, samt en utvärdering av den verksamhet som bedrivits vid Romsk
kulturcenter (RKC) under 2006-2009. I det förstnämnda fallet handlar
det om en processutvärdering av en projektverksamhet som bedrivs i
kommunal regi. I det sistnämnda fallet handlar det om en summarisk
utvärdering av en föreningsverksamhet som framför allt inriktas mot
vad som brukar kallas kvalitativ kultur. Musik, dans och litteratur är
en del av RKC:s verksamhet som erhållit stöd av Malmö kommun.
Båda verksamheterna, och utvärderingarna kompletterar varandra. De
utgör dock separata aktiviteter och kan ses som olika sätt att hantera de
frågor som Malmö stad, genom den instiftade minoritetslagstiftningen
har att hantera. För att kunna sätta in verksamheterna i ett
sammanhang ges en inledande översikt över romer i en lokal kontext,
vilket inkluderar en problematiserande attityd och kompletterande
re% ektioner över romer som en nationell minoritet samtidigt som en
större andel romer utgör senare års migranter.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Volym

3

Issue

3

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, Malmö Högskola

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-7104-357-3