Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring

Författare:
  • Margareta Popoola
  • Emma Söderman
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Malmö högskolas utvärderingsrapporter
Nummer: 3
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, Malmö Högskola

Abstract english

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. I Sverige skattas
den romska minoriteten utgöra ungefär 40 000 personer, vilket skall
ställas i relation till världens 20 miljoner romer.
I den här publikationen # nns en utvärdering av den verksamhet som
bedrivits av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) under
2009, samt en utvärdering av den verksamhet som bedrivits vid Romsk
kulturcenter (RKC) under 2006-2009. I det förstnämnda fallet handlar
det om en processutvärdering av en projektverksamhet som bedrivs i
kommunal regi. I det sistnämnda fallet handlar det om en summarisk
utvärdering av en föreningsverksamhet som framför allt inriktas mot
vad som brukar kallas kvalitativ kultur. Musik, dans och litteratur är
en del av RKC:s verksamhet som erhållit stöd av Malmö kommun.
Båda verksamheterna, och utvärderingarna kompletterar varandra. De
utgör dock separata aktiviteter och kan ses som olika sätt att hantera de
frågor som Malmö stad, genom den instiftade minoritetslagstiftningen
har att hantera. För att kunna sätta in verksamheterna i ett
sammanhang ges en inledande översikt över romer i en lokal kontext,
vilket inkluderar en problematiserande attityd och kompletterande
re% ektioner över romer som en nationell minoritet samtidigt som en
större andel romer utgör senare års migranter.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
Emma Söderman. Foto: Patrik Hekkala
E-post: emma [dot] soderman [at] soch [dot] lu [dot] se

Doktorand

Socialhögskolan

+46 46 222 88 95

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg