Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.

Editor:
 • Stig Linde
 • Kerstin Svensson
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Document type: Book
Publisher: Liber

Abstract english

Alla är vi beroende av det som vi kallar "människobehandlande organisationer" dvs. vårdcentraler, skolor, socialförvaltningar, rättsvårdande organisationer, biståndsorganisationer och många andra. Och ungefär lika många har åsikter om dem. Vad innebär det för sättet de organiseras på? Nyinstitutionell organisationsteori kan hjälpa oss att ställa kritiska frågor. Är det vetenskaplig kunskap eller moraliska bedömningar som i grunden styr socialtjänstens verksamhet? Hur kommer det sig att det går mode i hur äldreomsorgens biståndsbedömning organiseras? Vem får sista ordet när rättsvårdande myndigheter och socialtjänsten samverkar? Vad menar vi när vi tycker att en verksamhet fungerar? Och hur går förändring i organisationer egentligen till?

Keywords

 • Social Work
 • Human service organizations
 • människobehandlande organisationer
 • nyinstitutionell organisationsteori
 • institutionella logiker
 • aktörer
 • socialtjänst
 • barnavård
 • moralisk geografi
 • samverkan
 • förändring

Other

Published
 • Organisation och organisering-lup-obsolete
 • ISBN: 978-91-47-09879-8
Kerstin Svensson
E-mail: kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

School of Social Work

+46 46 222 04 61

28

School of Social Work
Lund University
Visiting address: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postal address: Box 23,  22100 Lund, Sweden
Telephone : 046-222 00 00 (switchboard) 
Telefax: 046-222 94 12

The Faculty of Social Sciences | Campus Helsingborg