Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Filantropi, socialt arbete och straff : hjälparbete med dömda 1800-2000

Author:
  • Kerstin Svensson
Publishing year: 2000
Language: Swedish
Pages: 174-179
Document type: Conference paper
Publisher: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Abstract english

I det tidiga 1800-talet började man resonera kring hjälpinsatser åt fängelsefångar. I mitten av samma

sekel började hjälpen och behandlingen skiljas ut från straffet, olika personer skötte olika uppgifter:

Fångvaktarna skötte straffet och föreningar behandlingen. Föreningarna var ett komplement till

fängelset vid cellfängelsereformen i mitten av 1800-talet I Sverige hade de bildats på statens initiativ,

men med förebild från kväkarnas verksamhet i England och uppburna av socialt etablerade borgare.

In på 1900-talet börjar det som kallas socialt arbete växa fram. Filantropins idéer ledde vidare till en

ny profession: socialarbetare. När lagstiftningar kring kriminalvård i frihet etablerades parallellt med

att det sociala arbetet växte kunde hjälpen och kontrollen, straffet och behandling utvecklas

tillsammans och det sociala arbetet blev en del av straffandet likväl som straffandet blev en del av det

sociala arbetet under välfärdsstatens era. I slutet av 1900-talet var det sociala arbetet så integrerat med

straffandet att nya former av hjälpinsatser istället kunde ses växa fram, bland annat i form av

självhjälpsrörelser.

Keywords

  • Social Work

Other

Published
  • ISBN: 87-987103-0-4
Kerstin Svensson
E-mail: kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

School of Social Work

+46 46 222 04 61

28

School of Social Work
Lund University
Visiting address: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postal address: Box 23,  22100 Lund, Sweden
Telephone : 046-222 00 00 (switchboard) 
Telefax: 046-222 94 12

The Faculty of Social Sciences | Campus Helsingborg