The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Arvidson. Photo: Patrik Hekkala

Malin Arvidson

Senior lecturer | PhD in Sociology

Malin Arvidson. Photo: Patrik Hekkala

Strävan efter självständighet : Inre och yttre krav på en idéburen välfärdsaktör

Author

 • Stig Linde
 • Malin Arvidson

Editor

 • Stig Linde
 • Kerstin Svensson

Summary, in Swedish

En ideal bild av en aktör visar på självständighet och kontroll. För
organisationer i det civila samhället är frågorna om beroende och oberoende
ständigt brännande. Ett nytt krav på en ”effektrapport” väcker mycken
tankemöda. Ska den idéburna verksamheten börja ”mäta en massa saker” i stället för att ”jobba, jobba!”?
Kapitlet redovisar en studie som sträcker sig över fem år om införandet av en redovisningsprocedur i en idéburen organisation.

Department/s

 • School of Social Work

Publishing year

2021-09-17

Language

Swedish

Pages

131-158

Publication/Series

Välfärdens aktörer : Utmaningar för människor, professioner och organisationer

Volume

2

Document type

Book chapter

Publisher

Social Work Press

Topic

 • Social Work

Keywords

 • aktörskap
 • idéburna organisationer
 • effektrapport
 • embedded agency
 • självständighet
 • socialt inriktade frivilligorganisationer
 • organisationsteori
 • babusjka

Status

Published

Project

 • Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-543-5
 • ISBN: 978-91-7895-542-8