The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Norma Montesino

Norma Montesino

Senior lecturer | PhD | Reader in Social Work

Norma Montesino

Flyktingskap, ett handikapp

Author

  • Norma Montesino

Summary, in Swedish

I slutet av 1940-talet beslutade Sverige att ta emot ett begränsat antal icke-arbetsföra flyktingar. Denna artikel ger den internationella och nationella bakgrunden till detta beslut, beslut som gav upphov till framväxten av en specifik flyktingverksamhet inom socialtjänsten. Artikelns syfte är att med hjälp av ett historiskt perspektiv förstå bakgrunden till socialtjänstens arbete med flyktingar i Sverige.

Publishing year

2008

Language

Swedish

Pages

37-51

Publication/Series

Socialvetenskaplig tidskrift

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Forsa

Topic

  • Social Work

Keywords

  • socialt handikapp
  • flyktingmottagning
  • flyktingskap

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-1420