The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Roberto Scaramuzzino

Associate Professor | Teacher | PhD in Social Work

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Lika olika för alla? : Om äldrevård och tro i det lokala Sverige

Author

 • Stig Linde
 • Roberto Scaramuzzino
 • Martha Middlemiss Lé Mon

Editor

 • Anna-Sara Linde
 • Olle Lundin

Summary, in Swedish

Äldreomsorgen är ett fält där det finns kolliderande rättigheter.Rätten till lika omsorg för alla kan vara svår att kombinera med kraven på ett förstå den enskildes behov och att erbjuda individanpassade insatser. Inte minst i frågan om rätten till att kunna utöva sin religion och leva enligt religiösa och kulturella traditioner på ett äldreboende ställs stora krav på både verksamheter och det lokala välfärdssystemet att navigera på denna konfliktyta. Att vi benämner välfärdssystemet "lokalt" avser att äldreomsorgen inte kan beskrivas som ett enhetligt system där de äldre i Sveriges kommuner möts av samma villkor och tjänster. Det är snarare så att det finns 290 olika system som präglas av lokala omständigheter, politiska beslut och kontexter i relation till äldreomsorgens utformande samt näringslivets och civilsamhällets roll i respektive region.

Department/s

 • School of Social Work

Publishing year

2021-09-21

Language

Swedish

Pages

273-290

Publication/Series

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Religious Studies
 • Social Work
 • Law

Keywords

 • Mänskliga rättigheter
 • religionsfrihet
 • äldreomsorg
 • idéburna organisationer
 • ideella organisationer
 • lokala välfärdsregimer
 • äldreboende

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-14403-0