The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Roberto Scaramuzzino

Associate Professor | Teacher | PhD in Social Work

Roberto Scaramuzzino. Photo: Patrik Hekkala

Ledaren i det svenska civila samhället - En enkätstudie

Author

 • Roberto Scaramuzzino

Summary, in Swedish

Rapporten handlar om civilsamhällets ledare och bygger på en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2017 med 140 ledare för nationella och regionala organisationer i det civila samhället i Sverige (N. 140). Syftet med rapporten är att ge en bred bild av dessa ledares positioner, de resurser de förfogar över, deras aktiviteter och inflytande, deras erfarenheter kring ledarskap och motiv till engagemang.

Department/s

 • School of Social Work

Publishing year

2020-05-12

Language

Swedish

Publication/Series

Research Reports in Social Work

Issue

4

Document type

Report

Publisher

Socialhögskolan, Lunds universitet

Topic

 • Social Work

Keywords

 • ledare
 • det civila samhället
 • enkätstudie
 • ledarskap
 • eliter
 • resurser
 • inflytande

Status

Published

Project

 • Civil society elites? Comparing elite composition, reproduction, integration and contestation in European civil societies
 • A neglected elite? Processes of elitization in Swedish Civil Society

Report number

2020

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-155-0