The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Tove Harnett

Senior lecturer | PhD in Social Work

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Sill och potatis till den ena och entrecote till den andra? Individanpassning och likvärdighet på särskilda boenden för äldre.

Author

  • Tove Harnett
  • Håkan Jönson

Summary, in Swedish

Enligt socialtjänstlagen ska äldreomsorgen vara individanpassad och ges utifrån den enskildes behov. Samma lag innehåller ett mål om att socialtjänsten ska främja medborgarnas jämlikhet i levnadsvillkor och kommunallagen anger att kommunen ska behandla sina invånare lika. I denna artikel problematiseras idéer om individanpassning och likvärdig behandling. Dessa olika målsättningar skapar spänningar som får en särskild karaktär på äldreboenden, där måltider och andra aktiviteter ofta genomförs

tillsammans med andra och där personalens tid delas

mellan de boende.

Department/s

  • Ageing and Eldercare
  • School of Social Work

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

246-265

Publication/Series

Socialvetenskaplig tidskrift

Volume

21

Issue

3-4

Document type

Journal article

Publisher

Forsa

Topic

  • Social Work

Status

Published

Project

  • Improving everyday conditions by reconceptualising elder care through the lense of disability policies

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-1420