The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Tove Harnett

Senior lecturer | PhD in Social Work

Tove Harnett. Foto: Sanna Dolck Wall

Klagomålshantering – ett led i att höja kvaliteten eller prat om bagateller?

Author

  • Tove Harnett

Summary, in Swedish

På kommunernas hemsidor uppmanas äldre att klaga och komma med synpunkter. Klagomål beskrivs som ett värdefullt led för att förbättra verksamheten. Men hanteringen är rörig och klagomålen bagatelliseras av ansvariga chefer, visar forskning från Hälsohögskolan i Jönköping. ”De klagar mest på småsaker, att hemtjänsten inte kommer ibland och så där”, sade en av de socialchefer jag intervjuade i mitt avhandlingsarbete, där de får beskriva äldres klagomål och den kommunala klagomålshanteringen. Klagomål är intressanta, eftersom vi genom att klaga kan utöva inflytande och påverka saker vi är missnöjda med. Om vi är missnöjda med brödet vi köpt på bageriet, kan vi antingen gå tillbaka och klaga eller köpa brödet någon annanstans. Även om äldre i teorin kan välja mellan att klaga eller att ”rösta med fötterna”, så byter man i praktiken inte äldreboende eller hemtjänstutförare på samma sätt som man byter bageri. Således återstår i stort sett bara klagomålsmöjligheten för äldre som vill uttrycka missnöje.

Publishing year

2009

Language

Swedish

Pages

14-15

Publication/Series

Äldre i Centrum

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Topic

  • Gerontology, specializing in Medical and Health Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1653-3585