Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”En framtid vi skapar tillsammans!”

Publik sitter i en trappa och lyssnar. Färgglada vimplar
Konferens
Hur kan vi genom samskapande bidra till en positiv samhällsutveckling?

Fredagen den 25 maj bjuder vi in till konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans!”  på Lunds Universitets Socialhögskolan Campus Helsingborg.

Konferensen är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Dagen vänder sig särskilt till aktörer inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg.

Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensens tre tematiska spår; gap mending/samskapande, digitalisering och socialt arbete samt en socialt hållbar stad kommer öppna för registrering senare i vår.


Efter konferensen

Fredagen den 17 augusti bjuder vi in till en uppföljning av konferensen för att främja fortsatt utveckling av samverkan kring den idé som arbetats fram den 25 maj. Det kan handla om att identifiera potentiella samarbetspartner eller möjliga finansieringskällor för projektet.

Fredagen den 16 november ses vi igen för att ta vidare de samskapande projekt och idéer där det finns ett intresse att jobba långsiktigt med ett gemensamt utvecklingsprojekt för att skapa en bättre framtid tillsammans.


Välkommen!

Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Kristiansen, Socialhögskolan
Emelie Dahlström, SoPact
Dinah Åbinger, Socialförvaltningen, Helsingborgs Stad

Tid: 
2018-05-25 09:30 till 16:00
Plats: 
Campus Helsingborg
Kontakt: 
emelie.dahlstrom [at] soch.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2018-05-25 09:30 till 16:00
Plats: 
Campus Helsingborg
Kontakt: 
emelie.dahlstrom [at] soch.lu.se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg