Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Öppen föreläsning med hedersdoktor Jaber F Gubrium

Föreläsning
"Thinking of Interviews and Stories as Narrative Practice". Öppen föreläsning med professor Jaber F Gubrium som blivit utsedd till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Eventet på Facebook

Gubriums forskning handlar om sociala identiteter, sociala institutioner och sociala problem. Han har forskat och utvecklat teorier inom fysisk rehabilitering, psykiatri, familj och familjebehandling, självhjälpsgrupper, äldreomsorg, institutionsvård för barn och ungdomar med beteendeproblem. Skriftlistan innefattar ett stort antal böcker, antologier och artiklar. De verk som behandlar metodologiska frågor har använts inom grundutbildningar, inom kurser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Gubriums forskning utmärks av en förmåga till teoretisk och metodologisk utveckling och han har bidragit till ett nytänkande om kvalitativa intervjuer som metod, om narrativ analys, narrativ etnografi och diskursanalys som forskningsansatser. Hans bidrag till de kunskapssociologiska diskussioner som pågått under många årtionden har varit internationellt betydande.

Gubrium har under många år samarbetat med forskare i de nordiska länderna och var under en månad 1997 gästprofessor vid Sociologiska institutionen. Sedan dess har han anlitats ytterligare för kortare gästforskaruppehåll, seminarier och konferenser. Dessutom har han välkomnat forskare från fakulteten som gäster till de amerikanska universitet han varit verksam vid. Dessa kontakter har resulterat i forskningssamarbeten som utmynnat i publikationer där han varit redaktör.

Gubriums föreläsning äger rum i samband med promoveringen som hålls den 2 juni 2017.

Det går att läsa mer om Jaber F. Gubrium på hans personliga hemsida vid University of Missouri, USA.

Tid: 
2017-05-31 13:15 till 15:00
Plats: 
Pangea, Geocentrum (Hus II), Sölvegatan 12
Kontakt: 
katarina.jacobsson [at] soch.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2017-05-31 13:15 till 15:00
Plats: 
Pangea, Geocentrum (Hus II), Sölvegatan 12
Kontakt: 
katarina.jacobsson [at] soch.lu.se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg