Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Blanketter, formulär och pappersgöra - expanderande dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst

Centrala verksamheter inom samtida offentlig sektor - skola, hälso- och sjukvård, omsorg samt socialt arbete - omfattas idag av detaljerade redovisningskrav gällande kvalitet, effektivitet och säkerhet. För att svara mot kraven utvecklas en rad nya administrativa rutiner och system, så som utvärderingsinstrument, riktlinjer, bedömningsinstrument etc.

Detta projekt avser att jämföra sådana expanderande "dokumenteringspraktiker" inom två fält som förenas av förväntningar om evidensbaserad praktik: sjukvården och socialtjänsten. Med en kunskapssociologisk ansats ska tre delvis överlappande aspekter belysas: dokumenten som sådana, praktiken som är kopplad till dokumenten samt vilken mening aktörerna tillskriver dokumenteringen.

  • Hur införlivas dokumenteringspraktikerna i det vardagliga arbetet?
  • Hur förändras styrningen av arbetet?
  • Hur framförs och förändras kunskapsanspråk inom verksamheten?

Två vårdcentraler och två socialkontor utgör platser för en etnografiskt orienterad och jämförande studie: en kartläggning av befintliga dokument kommer att genomföras, liksom intervjuer och observationer. Hur det dagliga arbetet påverkas av ökade krav på dokumentation har betydelse för vilken vård de professionella kan ge - expanderande dokumenteringspraktiker kan sannolikt möjliggöra förbättringar i vården men kan också resultera i oönskad ineffektivitet och andra begränsningar.
 

Sidansvarig:

Forskare

Katarina Jacobsson

Elizabeth Martinell Barfoed

Tidsplan: 2013-2016

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg