Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

En kvasiexperimentell studie av MTFC på tre SiS-institutioner

MTFC står för Multidimensional Treatment Foster Care, och är en metod som används på tre av SiS ungdomshem (särskilda ungdomshem som bedrivs av Statens institutionsstyrelse). Unga som behandlas med MTFC bor i kvalificerade fosterhem utanför institutionen.

Syftet med projektet är att utvärdera resultat av behandling enligt metoden MTFC och jämföra dessa med resultaten av så kallad Treatment As Usual (TAU). Det kan vara insatser både inom SiS, i kommuners öppenvård eller på privata HVB-hem. I jämförelsen läggs speciellt fokus på kriminalitet, missbruk och skolan i jämförelsen.

Vad är MTFC?

Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC, är ett evidensbaserat, manualstyrt behandlingsprogram för unga med antisocialt/och eller kriminellt beteende. MTFC har sin grund i social inlärningsteori och fungerar som ett alternativ till institutionsplaceriing. Behandlingstiden är 9-12 månader.
Ungdomar som behandlas med metoden flyttar efter utredning på en SiS-institution till kvalificerade familjehem med tydlig gränssättning, fungerande vardagsrutiner och begränsad kontakt med andra unga med problem. Målet är att ungdomen efter behandlingen ska flytta hem till sina biologiska föräldrar.
Ungdomarna och deras nätverk får stöd av MTFC-teamets medlemmar. Teamet handleder familjehemmet, ger ungdomarna färdighetsträning och arbetar med individualterapi och familjeterapi.

MTFC-teamet

Samordning och engagemang utmärker MTFC. Kring alla ungdomar som behandlas med modellen bildar institutionen särskilda team som ser till att vården fungerar.
Samordnaren har en central roll och leder MTFC-teamets arbete. I uppgifterna ingår att utforma ungdomens individuella poänglista, fatta beslut om stegen i programmet, planera möten med exempelvis skola och socialtjänst och att handleda familjehemmet.
Ungdomsterapeuten är den unges stöd. Han/hon har samtal med "sin" ungdom och hjälper denne att klara poänglistan och hålla motivationen uppe.
Familjeterapeuten träffar de biologiska föräldrarna varje vecka. Föräldrarna får hjälp med konfliktlösning och lär sig nya sätt att bemöta sitt barn.
Färdighetstränaren tränar ungdomen i samspel med andra unga och vuxna. En uppgift är att göra roliga saker tillsammans med den unga och att hjälpa henne/honom att hitta bra fritidsaktiviteter.
PDR (Parent Daily Report)-ringaren ringer familjehemmet varje dag och tar emot poänglistan. Är ungdomarna hemma på permission ringer PDR-ringaren till de biologiska föräldrarna.
MTFC-teamet träffas varje vecka och utbyter information och erfarenheter. Mötena leds av samordnaren.

Sidansvarig:

Forskare

Martin Bergström
046-222 98 25
martin [dot] bergstrom [at] soch [dot] lu [dot] se

Tidsplan: 2013-2017
Finansiering: Statens institutionsstyrelse

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg