Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning

Där fullständig utbildningsdokumentation saknas

Projektets syfte är att utarbeta en metod för att validera utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas. Ambitionen är att validera den enskildes reella kompetens för tillgodoräknande av och tillträde till utbildning samt formulera ett utlåtande över slutförd utländsk utbildning där dokumentation saknas. Valideringsmetoden ska kunna synliggöra individens reella kompetens oberoende av var, när och hur den är förvärvad. Valideringsmetoden och valideringskriterierna ska kunna effektivisera och kvalitetssäkra valideringsarbetet.

Genom valideringsmetoden ska kunna fastslås vad som räknas till erforderlig ämneskompetens såsom olika typer av färdigheter, förmågor och kompetenser baserade på formellt, icke-formellt och informellt lärande. Med valideringskriterier menas hur den reella kompetensen ska bedömas, värderas och dokumenteras. Valideringsmetoden ska kunna användas både (i) som en formativ validering för att förbereda tillträde till utbildningen genom att skatta den enskildes reella kompetens i förhållande till högskoleutbildningens inträdeskrav eller kompletteringsbehov för att nå erforderlig ämneskompetens och (ii) som en summativ validering genom att skatta om individens reella kompetens uppfyller högskoleutbildningens samtliga mål för att därmed tillgodoräkna sig hela utbildningen.

Projektet kommer att fokusera på socialt arbete som är huvudområdet i yrkesutbildningen till socionom. Valideringsmetoden ska kunna ha en generisk karaktär genom att kunna användas i flera samhällsvetenskapliga discipliner/ämnen (framförallt i yrkesutbildningar såsom psykologi men även i ämnen som sociologi och statsvetenskap). Valideringskriterierna ska kunna ha en generisk karaktär genom att kunna användas på samtliga socionomutbildningar i Sverige.

Sidansvarig:

Projektdeltagare

Projektledare: Alexandru Panican, docent

Projektmedarbetare: Susanna Björklund, utbildningskoordinator

Mer om projektet

Finansiär: Universitets- och högskolerådet

Projektet startar 1 september 2017 och avslutas 31 december 2018.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg