Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Värdighet istället för behandling?

Insatser till äldre med missbruksproblem
Delar av socialtjänstens arbete för personer med missbruksproblem handlar mer om att minska skadeverkningar och ge ett värdigt liv, än om att uppnå drogfrihet. Det kan handla om hemtjänstens arbete hos personer med alkoholproblem, men också om speciella lågtröskelboenden för äldre missbrukare. På dessa boenden ges ingen behandling och de boende får konsumera alkohol. Lågtröskelboenden för äldre finns både inom äldreomsorgen och inom hemlöshetssektorn och har olika fokus gällande bruk av alkohol och narkotika.

Projektet undersöker ambitioner och praktik inom insatser till äldre med missbruksproblematik. Fyra av projektets delstudier undersöker lågtröskelboenden och en delstudie analyserar omfattning och organisering gällande personer med hemtjänst. 

Frågeställningar

Kan lågtröskelboenden ses som humana och realitetsanpassade eller står de för en uppgivenhet inför äldres missbruk – en form av åldersdiskriminering?

Hur hanteras moraliska konflikter i relation till att personal bevittnar destruktiva beteenden men inte har möjlighet att ingripa?

Målsättningen på lågtröskelboenden är inte nykterhet, utan värdighet, men vad betyder värdighet i detta sammanhang?

Hur arbetar hemtjänsten med äldre personer som har missbruksproblem?

Pågående delstudier

Distributing alcohol or turn a blind eye? Wet facilities for older people with long term alcohol abuse problems in Sweden and Denmark (Tove Harnett och Håkan Jönson)

Cheers Lads! Nursing Homes for Older People with Substance Use Disorder in Swedish Print Media (Håkan Jönson)

Missbruk bland äldre med hemtjänst: Omfattning, rutiner och organisering (Nora Germundsson, Håkan Jönson och Tove Harnett)

Metod

Forskningen utgår från en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats, baserad på intervjuer, fokusgrupper, observationer, analys av dagspress och enkätdata. 

Sidansvarig:

Kontakt

Tove Harnett, lektor
Håkan Jönson, professor
Nora Germundsson, projektassistent

Projektinformation

Tidsplan: 2018-2020
Finansieras: Föreningen för Äldrevård & Gerontologi och Ribbingska Minnesfond

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg