Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vårdkvalitet, vårdkedja och livskvalitet när man lever med eller är närstående till en person med demens

Studien sker i samarbete med Linnéuniversitetet och involverar åtta kommuner i Kronobergs län samt Landstinget Kronoberg.

Syftet med studien är att

  • på kommunal nivå undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, dess tillgänglighet, stöd till närstående som vårdar en person med demens samt vilken kompetens personalen har för vård av personer med demens.
  • undersöka levnadsförhållanden för personer med demens och deras närstående då vård sker i eget hem, respektive i särskilt boende samt riskfaktorer för övergång från vård i det egna hemmet till särskilt boende.

Studien förväntas ge kunskap om vilka verksamheter för vård och omsorg till personer med demenssjukdom och deras närstående som erbjuds i förhållande till sjukdomens förlopp. Kunskap kommer också att genereras om vad som fungerar väl i vårdkedjan och vad som brister i relation till sjukdomsförloppet. Studien kommer även att identifiera faktorer som bidrar till att vårdtagare inte längre kan bo kvar i det egna hemmet, de ekonomiska konsekvenserna, samt kunskap om närståendes livskvalitet och upplevelse av att vårda.

Sidansvarig:

Forskare

Ulla Melin Eriksson, Socialhögskolan

Ingalill Rahm Hallberg, Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Finansiering: Kampradstiftelsen

Tidsplan: 2013-

 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg