Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldreomsorgens vardag och villkor

Forskargrupp vid Socialhögskolan

Om gruppen

VoV-gruppen har sedan 1993 varit aktiv vid Socialhögskolan i Lund och leds av professor Håkan Jönson och docent Staffan Blomberg. Den startades av professor Rosmari Eliasson-Lappalainen som en forskargrupp för doktorander som var involverade i forskningsprogrammet ”Äldreomsorgens vardag och villkor”, som finansierats av FAS och dess föregångare SFR. Flera av de doktorander som disputerat inom programmets ramar är fortfarande aktiva i gruppen. Nya doktorander och disputerade forskare har efter hand tillkommit som fasta medlemmar i vad som idag närmast kan beskrivas som en forskningsmiljö, öppen för forskare som i sin inriktning ligger nära de syften som varit vägledande för forskningsprogrammet ”Äldreomsorgens vardag och villkor”: att beskriva äldreomsorgens vardag så som den erfars av hjälpgivare och hjälpmottagare och att, genom studier av strukturella förhållanden och förändringar, söka förstå och förklara olika aspekter och utvecklingstendenser i denna vardagsverklighet. De olika perspektiven förutsätter en metodologisk mångfald och olika teoretiska referensramar och gruppen har utvecklats till en stabil forskningsmiljö med bred samhällsvetenskaplig kompetens.

Gruppens verksamhet består huvudsakligen av regelbundna seminarier där de fasta medlemmarnas (och inbjudna forskares) projektplaner och manus dryftas med engagerade forskarkollegor som har närliggande forskningsintressen. Vi har sett och ser fortfarande gruppen så att den i första hand är en resurs för doktorander för diskussion hela vägen: från tidiga skisser och planer, ofärdiga manus, artikelutkast till slutmanus för doktorsavhandling. Men gruppen är också ett viktigt forum för etablerade forskare, som lägger fram sina ofärdiga projektplaner och manus, och kan räkna med mer grundlig, initierad och solidarisk kritik än vad som är vanligt i mer formella seminariesammanhang. Även andra forskare och doktorander som forskar om vård och omsorg, men har förankring vid t ex medicinsk, vårdvetenskaplig eller teknisk forskarmiljö, ser VoV-gruppens samhällsvetenskapliga kompetens som en resurs och gästar ofta gruppen. Gruppen har också genom åren fyllt funktionen att forskningssamarbete uppstått mellan enskilda medlemmar (och gäster) i miljön.

Forskningsteman

Gruppens medlemmar arbetar med olika projekt som rör åldrandets och/eller äldreomsorgens vardag och villkor och i något fall annan vård, omsorg och social service (se personliga hemsidor). Några ”nyckelord” som återkommer i flera studier:

  • Välfärdsmodeller, organisering och praktik
  • Makt, interaktion och kommunikation
  • Kön, etnicitet
  • Åldrande, åldersdiskriminering
  • Hälsa, boende
  • Döende, död, palliativ vård

De flesta fasta medlemmarna i gruppen har varit eller är doktorander i socialt arbete vid Lunds universitet, men några har idag helt eller delvis förankring vid andra institutioner, fakulteter, lärosäten. Några har exempelvis, förutom på Socialhögskolan, också en förankring vid det av FAS finansierade CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments.

Aktuella projekt