Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bostad först enligt Lundamodellen

principer och förutsättningar

Grundläggande principer

De grundläggande principerna för Bostad först enligt Lunds universitet bör genomsyra hela kommunens riktlinjer, planering och hemlöshetsarbete. Lunds universitet ser positivt på att kommunerna initierar försöksverksamheter. Viktigt är dock att kommunerna samtidigt arbetar långsiktigt för att integrera ovanstående principer övergripande i kommunen. En grundläggande förutsättning för arbetet är förstahandskontrakt och även att arbeta för att förebygga vräkningar, framförallt vräkningar av barnfamiljer.

 • Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och skall behandlas som ett sådant
 • De personer som är hemlösa eller utanför den ordinarie bostadsmarknaden skall så fort som möjligt inlemmas i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil bostadssituation
 • En egen bostad är en förutsättning för att andra eventuella problem skall kunna åtgärdas
 • Ett fast och säkert boende är en grundläggande rättighet som skall gälla alla

Viktiga förutsättningar

 • Förstahandskontrakt – inga inskränkningar i hyresavtalen
 • Undvik segregerade bostäder
 • Frivilligt stöd utifrån individuella behov
 • Undvik segregerade vård‐ och stödalternativ
 • Att arbeta för att människor bor kvar i sina bostäder
 • Samordnat stödsystem – genomskinligt för den enskilde
 • Vräkningar av barnfamiljer upphör
Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg