Child Rights Institute

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, ska ha som övergripande syfte att med utgångspunkt i Barnkon­ventionen verka för och stödja barnets rättigheter i olika sammanhang – natio­nellt och internationellt, i forskning, i utbildning eller i andra relevanta praktiker som rör barnets rätt.

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”.

CRi @ LU har tre huvuduppgifter och inriktningar:

  • Forskning
  • Nät­verksstöd
  • Utbildning inom Child Rights

Läs mer om Child Rights Institute på Rättssociologiska institutionens webbplats.