Forskningsnätverk om barn- och familjeinterventioner

Socialhögskolan

Två aktuella doktorandprojekt finns på området: Stina Balldin fokuserar på MarteMeo-metoden och Marie Söderlind forskar om Barnavårdsutredningar gällande tonåringar.

Jan Gassne driver bland annat projektet MST - effektutvärdering av insatser av samtliga nio MST-team i Sverige i vilket han utvärderar implementering av så kallad Multisystemisk terapi.

Martin Bergström har flera pågående projekt där effekterna av metoder och behandlingsverktyg som KEEP- föräldrarutbildning av familjehemsföräldrar, MTFC - Multidimensional Treatment Foster Care och TRF - Treatment Request Form utvärderas och jämförs mellan olika svenska kommuner.