Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hälsa och kön

Socialhögskolan

Nätverket Hälsa och Kön är ett tvärvetenskapligt och tvärinstitutionellt forskarnätverk med säte på Socialhögskolan i Lund som organiserar både forskare och doktorander som studerar kroppslig, psykisk och social hälsa. Det övergripande syftet med nätverket är att erbjuda ett samlande ramverk och en formaliserad forskningsmiljö för studiet av kvinnors och mäns hälsa ur ett könsperspektiv.

En viktig målsättning med nätverket är att stödja utvecklingen av ett tvärvetenskapligt perspektiv och bidra till kunskapsproduktionen om hur hälsa och kön påverkar varandra. Eftersom sjukdom och hälsa är avhängigt både kroppsliga, psykologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer och tangerar flera olika vetenskapliga ämnen och discipliner är det viktigt med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsa och kön är ett forskningsfält som reser många frågor som inte bara handlar om mäns och kvinnors hälsa och sjukdomar och hur de är relaterade till kön. Det innehåller även forskningsteman som t ex mäns och kvinnors sjukdomsföreställningar och hälsobeteende och den professionella sjukvårdens sätt att möta och behandla manliga och kvinnliga patienter.

Forskarnätverket Hälsa och Kön är tänkt att utgöra en mötesplats och plattform för initiering av seminarier, forskningsprojekt och forskningsprogram. Medlemmarna i nätverket kommer inte bara från olika ämnen såsom t ex socialt arbete, socialmedicin, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi och genusvetenskap utan de verkar samtidigt vid olika institutioner och universitet.

Nätverkets medlemmar

FD Stina Backman, Tema Genus, Linköpings universitet.
Professor Claudia Fahlke, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
MD Helena Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Professor Gunnel Hensing, Enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet.
Docent Mats Hilte, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Professor Lars-Christer Hydén, Hälsa och Samhälle, Linköpings universitet.
Professor Katarina Jacobsson, Socialhögskolan, Lunds universitet.
FD Leili Laanemets, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Docent Kerstin Sandell, Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet.
Docent Margareta Söderström, Dept of Public Health, Köpenhamns universitet.
Professor Per-Olof Östergren, Socialmedicin och Global Hälsa, Lunds universitet.

Sidansvarig:

Kontakt

Mats Hilte
046-222 94 24
mats [dot] hilte [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg