Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitalisering i socialt arbete

Socialt arbete digitaliseras och automatiseras i allt högre utsträckning. Utvecklingen syftar till att lösa problem i det sociala arbetets praktik, men samtidigt uppstår nya utmaningar. Det expanderande forskningsfältet om digitalisering i socialt arbete intresserar sig bland annat för hur det sociala arbetets praktik och kunskap definieras, skapas och omskapas när digitala lösningar möter professionella och brukare.

I Digitaliseringsgruppen bedriver vi forskning om hur digitalisering påverkar socialt arbete och hur socialt arbete påverkar digitaliseringen avseende organisation, profession, brukare och relation. Digitalisering och automatisering påverkar interventioner, arbetsmiljö, ledarskap och organisering av socialt arbete. Digitaliseringen ställer nya krav på forskning, praktik och utbildning, inte minst avseende socionomernas nya roll i det digitala välfärdssamhället.

Gruppens medlemmar forskar främst inom följande områden:

  • Informations- och kommunikationsteknologi.
  • Artificiell intelligens och automatisering.
  • Digital dokumentation.

Digitaliseringsgruppens verksamhet består av regelbundna träffar, där vi diskuterar forskning, utbildning och samverkan. Under mötena avhandlar vi exempelvis medlemmarnas texter och projektansökningar. Vi bjuder även in externa forskare för diskussion om forskningsområdet digitalisering i socialt arbete.

Vill du veta mer? Kontakta elisabeth [dot] carlstedt [at] soch [dot] lu [dot] se (Elisabeth Carlstedt).