Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den nya urbana utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna

Städer är nyckelarenor där sociala, ekonomiska och ekologiska samhällsutmaningar hanteras. Social inkludering och hållbar utveckling betraktas som två huvudutmaningar för europeiska samhällen och städer. Trots det saknas kunskap och forskning om hur städer hanterar potentiella konflikter och synergier mellan en politik för miljömässigt hållbara och socialt inkluderande samhällen. I det här projektet studerar vi städers möjligheter att överbrygga denna motsättning och undersöka faktorer som underlättar och försvårar en utveckling mot modeller för hållbar välfärd.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att analysera modeller av urban hållbar välfärd och de konflikter och synergier som de ger upphov till. Projektet bygger på tre uppsättningar av frågeställningar.

1. Vilka är kopplingarna mellan politik och styrsystem rörande hållbarhetspolitik och social välfärdspolitik på urban nivå?
2. Vilka strategier och åsiktsformuleringar ger hållbara välfärdsmodeller upphov till i det urbana rummet och hur försöker olika samhällsaktörer påverka den lokala politiken?
3. Vilka idéer och visioner om urbana modeller för hållbar välfärd ger invånarna i städerna uttryck för och hur reflekterar de städernas tilltagande polarisering?

Projektet kommer att analysera de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De är valda eftersom de omfattar de utmaningar som diskuterats ovan men också för att Sverige som land har en ambitiös välfärds- och hållbarhetspolitik. Svenska städer utgör därmed lämpliga fall för en studie av vad som krävs för att skapa urbana modeller för hållbar välfärd.

Senaste publikationerna inom projektet

Social Policy in a Climate Emergency Context: Towards an Ecosocial Research AgendaHirvilammi, T., Häikiö, L., Johansson,...
Support for sustainable welfare? A study of public attitudes related to an eco-social agenda among Swedish residentsEmil...
Sustainable Welfare: Urban Areas and Transformational ActionEmilsson, K. & Koch, M., 2022 okt. 20, Handbook of Critical ...
Urban and local social policies in the Nordic countriesJohansson, H., 2022 aug. 15, Handbook on Urban Social Policies . ...
Ecological ceiling and social floor: Public support for eco‐social policies in SwedenKhan, J., Emilsson, K., Fritz, M., ...

Projektmedarbetare

Projektinformation

Tidsram: 2017-2022, slutfört

Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande