Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Äldreomsorg med inriktning och profil

Äldreboenden med profil blir allt vanligare och idag finns boenden med sport- och spa-profil, med trädgårdsprofil, persiska äldreboenden och boenden med ”hotellkoncept”. Detta projekt undersöker profilering som samhällelig trend. Vad ligger bakom denna trend? Varifrån kommer alla profiler? På vilket sätt märker äldre personer att de faktiskt bor på ett äldreboende med profil?

De personer som idag beviljas plats på äldreboenden har stora vårdbehov och många har olika demenssjukdomar. Tiden som personer hinner bo på äldreboende innan de dör blir allt kortare och ofta utgör en stor del av boendetiden av vård i livets slutskede. Trots detta är det ovanligt att äldreboenden har en palliativ profil. Däremot blir profilering som handlar om kultur, sport, nöje, IT och trädgård allt vanligare. För äldre personer - och för samhället i stort - är det viktigt att förstå vilken roll profilering spelar i svensk äldreomsorg. Detta forskningsprojekt syftar därför till att förstå profilering både som ett fenomen i äldreboendets vardag, men också som ett välfärdspolitiskt fenomen.  Särskilt fokus läggs vid frågor som handlar om livslopp, jämlikhet, valfrihet och marknadisering. I projektet inkluderas äldreomsorg i både kommunal och privat regi.

Projektet är en del i ett större forskningsprogram Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid, som undersöker spänningen i individuellt anpassad respektive jämlik omsorg.

Några av projektets centrala frågeställningar är:

  • Hur initieras profiler inom äldreomsorgen? Sker det top-down eller bottom-up?
  • Hur motiveras profilerad äldreomsorg? Vilka motargument kan identifieras?
  • Hur förverkligas profiler? Hur ”gör” man en ”sport och spa-profil” på ett äldreboende där de flesta är över 90-år och många har demenssjukdomar?
  • Många profilboenden lägger upp texter och foton på sociala medier. Varför gör man det och vem är den tänkta mottagaren?
  • Finns det en spänning en äldreomsorg som ska vara jämlik, samtidigt som viss äldreomsorg är profilerad?
  • Kan profilered äldreomsorg vara ett sätt att skapa en mer personcentrerad äldreomsorg?

För att besvara frågeställningarna genomför projektets forskare både intervjuer, observationer, dokumentstudier och analyser av tryckt mediamaterial och material från sociala medier.

Intervjuer genomförs med äldre personer, chefer, omsorgspersonal och politiker. Under 2016 kommer fältarbete på profilboenden i både privat och kommunal regi att påbörjas. Fältarbetet kommer att inkludera observationer där forskarna deltar i äldreboendets vardagsverksamheter och på nära håll studerar hur profiler förverkligas.  Projektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden.

Sidansvarig:

Kontakt

Projektledare:
Tove Harnett
Universitetslektor, Socialhögskolan
046-222 14 26
tove [dot] harnett [at] soch [dot] lu [dot] se

Övriga medarbetare:
Håkan Jönson,
Professor, Socialhögskolan
Magnus Nilsson,
Biträndade lektor, Göteborgs universitet
Elisabeth Carlstedt,
Doktorand, Socialhögskolan

Projektinformation

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg