Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Från vanart till rättighetsaktör

Historiska och samtida klassificeringar av psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsvård

Vid Socialhögskolan, Lunds universitet, bedrivs forskningsprojektet ”Från vanart till rättighetsaktör – historiska och samtida klassificeringar av psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsvård”. Projektet är finansierat av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och pågår under 2017-2019.

Syfte

Syftet är att undersöka hur psykisk ohälsa bland barn och unga omtalas och historiskt benämns inom den sociala barn- och ungdomsvårdens rättsliga normering, sedan dess införande genom 1902 års barnavårdsreform fram till dagens förslag på ny LVU-lagstiftning. Härigenom ges möjlighet att se hur psykisk ohälsa som kategori dyker upp, förskjuts, sprids och får förnyade användningar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förutom att studera pågående samhällsinsatser mot psykisk ohälsa för barn och unga i samhällsvård ger studien möjlighet att analysera vilka konsekvenser den rättsliga normeringen och dess utveckling har och har haft för de vårdinsatser som skapas samt hur samhällsvårdade barns rättigheter tillgodoses.

Forskningsprojektet är upplagt utifrån två delstudier: den rättsliga normeringen av den sociala barn- och ungdomsvården och dess rättstillämpning.

Information om urval och datahantering

I projektet studeras lagstiftning och förarbeten, samt ett urval av ca 50 domar från högsta förvaltningsrättsliga instanser relaterat till de genomförda lagreformerna år 1902, 1924, 1960 och 1980, samt samtida centrala förändringar och lagreformsdiskussioner. Urvalsmässigt görs sex nedslag som infaller ca fem år efter varje reform, dvs. omkring år 1907, 1929, 1965, 1985, 2006 och 2016. Samtliga domar som rör frågan om samhällsvård av barn och unga vid respektive nedslag kommer att samlas in. Lunds universitet ansvarar för hanteringen av personuppgifter och allt material i projektet som innehåller känsliga personuppgifter kommer att avidentifieras samt förvaras och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultat från studien kommer att presenteras i forskningspublikationer som kommer att meddelas och hänvisas till via denna projekthemsida.

Studien är granskad av Lunds regionala etikprövningsnämnd.

Om du har frågor kring studien är du välkommen att ta kontakt med huvudansvarig forskare för närmare information:

 

Huvudansvarig forskare/projektledare

Susanna Johansson, Fil.dr., universitetslektor

Socialhögskolan

Lunds universitet

Susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

046-2229223

 

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Sidansvarig:

Forskare

Susanna Johansson (FD, Socialhögskolan, projektledare)

Ulrika Levander (FD, Socialhögskolan)

Lina Sturfelt (FD, Historiska institutionen)

Tidsplan: 2017-2019

Finansiär: Statens Institutionsstyrelse (SiS)

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg